Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában