Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira − konferencia